حباب باران : تولیدکننده نایلون حبابدار - تولیدکننده نایلون - تولیدکننده استرچ پالت بند - تولیدکننده استرچ - نایلون استرچ

قیمت نایلون حبابدار-فروش نایلون حبابدار- استرچ پالت بند- تولید نوارخطر- کیسه حبابدار-کاور حبابدار- نایلون شیرینگ - فروش نوار خطر


چاپ نایلون شیرینگ

 

نایلون شیرینگ و یا  نایلون حرارتی را نیز می‌توان همراه با چاپ لوگو وتوضیح محصول تولید وعرضه نمود
نایلون شیرینگ روده ایی (تونلی)
نایلون شیرینگ تک لا
کیسه نایلون شیرینگ
چاپ نایلون شیرینگ
چاپ کیسه نایلون شیرینگ

بالا