حباب باران
تولیدکننده نایلون پشت چسب دار ساده جهت حفاظت موقت سطوح حساس کالاها وقطعات دربرابرخط وخش ، خراشیدگی ، پریدگی رنگ، تغییررنگ وسایرآسیبهای سطحی ناشی ازعوامل محیطی مانند وعوامل فیزیکی ساینده وفرساینده حین تولید، انبارش ، حمل ونقل، مونتاژ، نصب برروی انواع قطعات پلاستیکی وفلزی
از عرض 20 سانت الی 120 سانت .

 

امتیازدهی

محصولات حباب باران

تولید کننده نایلون پشت چسب دارتولیدکننده نایلون پشت چسب دار ساده

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد!