حباب باران به عنوان يكي از توليد كنندگان عمده لفاف هاي بسته بندي محصولات زير را با بهترين كيفيت به مشتريان خود ارائه ميدهد :

نایلون به صورت رول و كيسه

نايلون حبابدار ضربه گیر بصورت رول کیسه کاورهای چند بعدی ومکعب

نایلون 2لایه و 3 لايه مختص محصولات پودری شیمیایی

تولید نایلون شیرينگ بصورت تک لا و تونلی

نایلون زمینه دورنگ پشت شیری یا نصف شیری قطعات خودرو

نایلون ساك دستي چاپ عمومی

نایلون نوار دورپروفیل آلومينيوم

تولید انواع نوارخطر

امتیازدهی

محصولات حباب باران

تولید انواع نوارخطرتولید نایلون شیرينگ بصورت تک لا و تونلینايلون حبابدار ضربه گیر بصورت رول کیسه کاورهای چند بعدی و مکعبنایلون 2لایه و 3 لايه مختص محصولات پودری شیمیایینایلون به صورت رول و كيسهنایلون زمینه دورنگ پشت شیری یا نصف شیری قطعات خودرونایلون ساده به صورت رول و کیسهنایلون ساك دستي چاپ عمومینایلون نوار دورپروفیل آلومينيوم

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد!