نایلون شیرینگ و یا  نایلون حرارتی را نیز می‌توان همراه با چاپ لوگو وتوضیح محصول تولید وعرضه نمود
نایلون شیرینگ روده ایی (تونلی)
نایلون شیرینگ تک لا
کیسه نایلون شیرینگ
چاپ نایلون شیرینگ
چاپ کیسه نایلون شیرینگ

 

 

امتیازدهی

محصولات حباب باران

چاپ کیسه نایلون شیرینگچاپ نایلون شیرینگکیسه نایلون شیرینگنایلون شیرینگ تک لانایلون شیرینگ روده ایی (تونلی)

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد!